Nimistötoimikunta

Kotiseutuyhdistys teki esityksen Nimistötoimikunnan perustamisesta 03.09.2007. Tarkoituksena oli kerätä seudulta vanhaa nimistöä talteen ja auttaa kaavoitusta löytämään paikallisia paikannimiä teiden ja muiden kohteiden nimeämiseksi. Samalla voidaan kerätä tarinoita nimistön historiasta.

Äänekosken kaupunki perustikin Nimistötoimikunnan ja Kotiseutuyhdistys sai siihen kahden hengen edustuksen. Tällä hetkellä Nimistötoimikunnassa Kotiseutuyhdistystä edustavat Timo Enäkoski, Hannu Kumpulainen ja Pirjo Korkiakangas (2021-2023).

Seuraava Nimistötoimikunnan kokous 30.5.2023.
Äänejärven itärannan kaava ja Häränvirran puiston (Mustalahden pohja) kaava.

Nimistötoimikunta on saanut uuden puheenjohtajan, Nina Marjoniemen, 2021 keväällä, mikä on parantanut toimikunnan toimintaa. Ensimmäinen kunnollinen nimistökatselmus tehtiin 5.5.2021 Äänekosken Kannelsuon alueen katunimistöstä (etäyhteys- Teams - kokouksena). Enäkosken ehdottama Nimistöpankki on lisäksi harkinnassa. Kaupungilla ei ole ylläpitoon riittävästi resursseja, minkä vuoksi Kotiseutuyhdistys pyrkii vapaaehtoisvoimin asiaa edistämään.

Kaupungin tekninen lautakunta ehdotti jo Nimistötoimikunnan lakkauttamista, mutta kaupunginhallitus katsoi sen yhä tarpeelliseksi ja uudet edustajat valittiin kaudelle 7.11.2017-31.5.2019 ja samat uudestaan 31.5.2021 asti. Nykyinen kausi kestää toukokuulle 2023. Kotiseutuyhdistyksen jäsenet ovat Enäkoski (Äänekoski), Korkiakangas (Sumiainen) ja Hannu Kumpulainen (Suolahti),

Nimistötoimikunnan työ on lähinnä kaavoittajan kutsusta etsiä kaavoitettaville alueille sopivaa nimistöä. Näin on tehty mm. Kotakennään alueella, Hujakolla ja Konginkankaan Iitsalossa. Nimistötoimikunnalla ei ole päätösvaltaa, joten se voi vain tehdä suosituksia yhteisissä kokouksissaan, jossa puheenjohtajana on Äänekosken kaupungin kaavoituspäällikkö.