Toiminut vuosina 1938-1985

Äänekosken sulfiittisellutehdas

Entä sitten minä itse Seppo Hänninen

Seppo Hänninen

Seppo Hänninen

Työskentelin Äänekosken sulfiittisellutehtaalla ennen opiskelua muutaman vuoden. Työtehtäviä sellun kuivauskoneella olivat mm. paalaaja, kaappimies, näytteenottaja ja trukkimies. Lisäksi olin yhden kesän sellutehtaan vuorovaramiehenä ja muutaman kuukauden pilot-mittakaavaisen ligniinitehtaan hoitajana. Teknillisen opiston välikesinä 1982 sekä 1983 olin Äänekosken sulfiittisellutehtaan valkaisussa kemikalioiden vastaanottajana. Tehtävänä tuolloin oli kloorin, kloraatin ja rikkidioksidin käsittely ja vastaanotto tehtaalle. Viimeisen opiskelun välikesän 1984 olin G.A. Serlachiuksen Mäntän tiivispaperitehtaalla päivä- ja vuoromestarin lomantuuraajana.

Valmistuin insinööriksi Kokkolan teknillisestä opistosta keväällä 1985. Sen jälkeen palasin Mänttään ja tiivispaperitehtaalle, jossa toimin ensin vuoromestarien lomantuuraajana kesän 1985. Tiivispaperitehdas valmisti kahdella paperikoneella erilaisia leivonnassa ja ruuanlaitossa käytettyjä paperilaatuja. Vuoden 1985 syksyllä siirryin saman työnantajan palvelukseen Mäntän pehmopaperitehtaalle, jossa olin vuoromestarina aina vuoteen 1989 saakka. Pehmopaperitehdas valmisti kolmella paperikoneella WC-, kasvo- ja talouspapereita suurrullina. Tämän jälkeen siirryin Mäntän pehmojalostukselle, jossa olin ensin päivämestarina ja sitten tuotannonsuunnittelijana ja käyttöinsinöörinä vuodesta 1989 vuoden 1992 alkuun saakka. Mäntän pehmojalostuksen alakerrassa valmistettiin neljällä toiletti- ja talouspaperilinjalla sekä yhdellä käsipyyhelinjalla erilaisia kotitalouksien käyttämiä WC- käsipyyhe- ja talouspaperipakkauksia. Mäntän aikana kävin Johtamistaidon Opiston työnjohdon perus- ja jatkokurssin Kirkkonummen Aavarannassa. Lisäksi osallistuin Mäntän kauppaopiston järjestämille tietojenkäsittelyn perus- ja jatkokursseille vuosina 1989-1991.

Paluu Äänekoskelle

Vuoden 1992 tammikuussa siirryin Äänekosken taidepaperitehtaalle tuotannonsuunnittelupäälliköksi. Tehtävään tuolloin kuului paperikoneen ja arkkaamon tuotannonsuunnittelusta vastaaminen, tehtaan lähetyssuunnittelu ja laskutus sekä kotimaan kuljetukset tehtaalta Suomen satamiin. Tässä tehtävässä olin noin kymmenisen vuotta aina 2000-luvun alkuun saakka. Tämän jälkeen oli IBM:n palveluksessa Äänekoskella. Tehtävänimike aluksi oli kehitysinsinööri ja myöhemmin IT-specialist. Toimenkuvaan kuului taidepaperitehtaan tilaustenkäsittelyn ja tuotannonsuunnittelun tietokoneohjelmistojen ylläpito sekä kehitys. Viimeiset työvuoteni IBM:llä olin kokopäiväisesti ohjelmistokoodaustyössä. Työaikaa minulle karttui viiden hyvin erilaisen tehtaan palveluksessa noin 30 vuotta. Nykyisin olen jo eläkkeellä.

Sivuston ylläpito

Tämä Äänekosken lakkautetun sulfiittisellutehtaan historiasivusto kuuluu osana Äänekosken historiasta kertovaan Pukkimäki-sarjaan. Sivuston alta löytyy mm. jatkosodan aikaisen JR50:n historiasivusto, talvisodan aikaisen JR28 historiasivusto, Kolunpohjan historiasivut sekä Äänekosken sankarivainajat -sivusto. Mahdolliset korjaukset tai komentit näiden kaikkien sivustojen sisällöstä voi lähettää email-osoitteeseen: seppo.hanninen(at)hotmail.fi.

Lähteet

  1. Ei ole