Toiminut vuosina 1938-1985

Äänekosken sulfiittisellutehdas

Sulfiittitehdas aikajanalla

Sulfiittiselluloosatehdas 1938

Äänekosken sulfiittiselluloosatehdas kesällä 1938

Sulfiittitehtaan aikajana 1936-1990 pitää sisällään tehtaan koko kirjatun historian pääkohdat. Se alkaa vuoden 1936 keväällä tehdystä rakentamispäätöksestä ja päättyy vuoden 1990 aikana purettuihin tehtaan viimeisiin rakennuksiin.

Aikajana sisältää kaikki merkittävimmät tapahtumat tehtaan historian varrelta. Siinä ovat mukana suurimmat ja tehtaan toimintaan merkittävästi vaikutteneet investoinnit ja konehankinnat. Samoin mukaan on otettu joitakin tehtaan historiassa pisimpään vaikuttaneita työntekijöitä. Mukana ovat myös monet sulfiitin palveluksessa olleet tekniset ja ylemmät toimihenkilöt.

Aikajanalla ovat mukana myös sotiemme 1939-1945 aikana kaatuneet tai kadonneet sulfiittiin työsuhteessa olleet työntekijät ja toimihenkilöt. Mukaan on myös yritetty löytää tehtaan toimintaympäristöön vuosien varrella vaikuttaneita muuttujia. Niiden kautta on koetettu havainnollistaa sitä markkinoiden painetta, jossa suhteellisen pieni ja asiakkaistaan etäällä oleva sellutehdas on toiminut.

Aikajana 1936-1990

Lähteet

  1. Jouko Pirkkasen haastattelu 2016 ja 2017
  2. Erkki Aalto esitelmä 3.1.1984 sekä kirjeet 25.9.2017, 15.1.2018 ja 5.2.2018
  3. Elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA, Mikkeli
  4. Suomen Selluloosayhdistys Finncell 1918-1999
  5. Äänekoski Mills 1896-1996, Jaakko Auer, Pekka Soininen, 1996