Yhteystiedot ja Taustat

Sivuston tarkoitus

Seppo Hänninen

Seppo Hänninen

Tämä www-sivusto kuvaa Äänekoski yhtiön työntekijöilleen 1920-luvun aikana rakentaman asuntoalueen historiaa ja sen ihmisten elämää. Kertomusta on pyritty mahdollisuuksien mukaan elävöittämään valokuvien, tarinoiden ja piirrosten avulla. Koska tehtaat ja koko Äänekosken keskustaajama liittyvät alueen historiaan niin voimakkaasti, on mukaan otettu suppeahko kooste niin tehtaiden kuin koko Äänekosken keskustankin historiasta.

Sivustolle on otettu mukaan myös sotavuosiamme koskeva osuus. Tämä vaikea aika varjosti niin tehtaiden kuin pukkimäkeläistenkin ihmistenkin elämää. Sota-aika liittyy sivustoon usealla tasolla: Valtaosa Äänekosken miehistä palveli jatkosodan aikana JR50:n riveissä. Rykmentin koko jatkosodan aikainen historia löytyy kuvattuna sivuston alta. Mukaan on otettu myös kaikki Äänekoskelta sotaan lähteneet ja sotatoimissa kaatuneet tai kadonneet henkilöt. Heistä on esitetty perhetiedot sekä sota-arkiston sotapäiväkirja- ja dokumenttitietoja. Sivustolle on myös sisällytetty runsaasti eri lähteistä peräisin olevaa sota-aikaan liittyvää aineistoa.

Sivuston ylläpitoon on niiden luoja, Seppo Hänninen, saanut aihealueeseen liittyvää materiaalia useista eri lähteistä. Valokuva-aineisto on pääosin peräisin Äänekosken tehdasmuseon ja Vanhan Äänekosken Kotiseutuyhdistyksen kokoelmista. Pukkimäen asuntoaluetta käsittelevät uudemmat valokuvat ovat Väinö Kauton käsialaa. Sivuston uusimmat ilmavalokuvat ovat Urpo Minkkisen kokoelmista. Kuva-aineistoa on saatu myös Keijo Hartikaisen, Lea Kinnusen, Olli Oksasen, Markku Parantaisen, Urpo Paanasen, Jorma Hiekkalan, Seppo Kauton, Jouko Pirkkasen, Erkki Aallon ja Jari Ihanaisen kokoelmista. Ramin korttien aineisto on Heimo Savolaisen luovuttamaa. Äänekoskea käsittelevät, ennen vuotta 1921 olleet sanomalehtileikkeet ovat kansallisarkiston digikokoelmista. Sivustolla on kaikkiaan lähes 1300 kpl Äänekosken historiaa eri aikakausilta esittävää valokuvaa, ilmoitusta tai piirrosta. Sulfiittisellutehtaan tekniikkaan ja toimintaan liittyvät tiedot ovat pääosin Jouko Pirkkasen ja Erkki Aallon tarkastamia. Työväenyhdistyksen, Huiman ja ammattiosaston historiatiedot ovat suurelta osin Taisto Poikosen arkistosta. Sivuston teossa on myös käytetty vanhoja Sisä-Suomen lehden ja Keskisuomalaisen numeroita ja lähdeaineistossa mainittuja teoksia ja tietokantoja. Sivuston englannin-, ruotsin- ja saksankieliset käännökset on tehnyt Johan Tammela. Sivustolla oleva kuva-, ääni- ja tekstimateriaali on vapaasti lainattavissa siltä osin, kun se on sivuston hallinnoimaa. Sivustolta aineistoa lainattaessa olisi suotavaa mainita lähde.

Sivuston luoja, Seppo Hänninen, on itse asunut Pukkimäen alueella kaikkiaan lähes 25-vuoden ajan. Tehtaita koskeva asiantuntemus perustuu osaltaan noin 15-vuoden palvelukseen insinöörinä Äänekosken paperitehtaan palveluksessa.

Ajatus tällaisen sivuston rakentamisesta pyöri Hännisen mielessä pitkään. Lopullinen kimmoke työn aloittamiseen tuli Erik Relanderin kirjan "Äänekoskea ja äänekoskelaisia".

Tällä www-sivustolla tarkastelun keskiössä on yritetty pitää pukkimäkeläisten ihmisten arkista elämää ja työtä. Sen ympärille on kasattu erilaista aineistoa kuvaamaan sitä miliötä, aikakautta ja historiallista tilanne, jossa tuon ajan ihmiset ovat elämänsä eläneet. Se kuinka tässä työssä on onnistuttu jääköön lukijoiden päätettäväksi.

Sivustosta otetaan mielellään vastaan käsiteltävään aihealueeseen liittyviä valokuvia, kirjoituksia tai muuta materiaalia. Samoin, jos esitetyssä aineistossa on puutteita tai selviä virheitä, toivotaan yhteydenottoa vieraskirjan tai alla olevien yhteystietojen kautta.

Toivon sivuston lukijoille antoista matkaa Pukkimäen historian parissa!

Äänekoskella 20.2.2013
Seppo Hänninen

HUOM. Sivuston ylläpito siirtyi elokuussa 2021 Seppo Hänniseltä Timo Enäkoskelle, joskin molemmille voi ilmoitella sivuihin liittyviä asioita.
Enäkosken yhteystiedot: tel. +358 40 7786370
Email: marrinkumpu(at)pp.inet.fi