Pukkimäki nykyisin

Historiallisesti merkittävä kokonaisuus

Pukkimäen puutaloalue on muuttunut voimakkaasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Kaikki nykyisen Kuhnamontien eteläpuolella sijainneet keltaiset puutalot on purettu ja niiden tilalle on rakennettu tai suunnitellaan rakennettavaksi rivi- ja kerrostaloja. Kuhnamontien ja Leinonkadun väliselle alueelle on jätetty kymmenkunta puu- ja kivipintaista rakennusta, jotka on pääosin kunnostettu nykyajan mukavuuksien mukaisesti. Asunnot ovat nykyisin yksityisomistuksessa. Vanhan Pukkimäen entisen keskuksen Topian talon paikalla on nykyisin pari kaksikerroksista pienkerrostaloa parkkipaikkoineen.

Pomolan alue ja virkailijatalot

Lönnrotinkadun varrella olleet kaikki pomolan alueen talot ovat säilyneet. Asunnot ovat nykyisin yksityisomistuksessa ja niitä on remontoitu nykyajan mukavuuksia vastaaviksi. Joissakin taloissa on yhdistetty asuntoja toisiinsa uusilla sisäovilla suurempien huoneistokokonaisuuksien saamiseksi. Myös nykyisen Terveyskadun varrella olleet virkailijoiden valkoiset kivipintaiset pienkerrostalot talot ovat säilyneet. Niidenkin asunnot ovat nykyisin siirtyneet yksityisomistukseen.

Onnelanmäen puutalot hävisivät

Onnelanmäen kirjava pienpuutaloalue on hävinnyt kokonaan. Nykyisin alueella on varsin laaja kerrostalojen rypäs. Viimeisenä alueella olleista puutaloista purettiin Matikaisen talo Leinonkadun ja Kotakennääntien välistä.

Pukkimäen saunan toiminta loppui

Kuhnamon sauna ehti toimintansa aikana palvella saunojia ja pyykkäreitä runsaat 60-vuotta. Saunarakennuksen piirustukset on päivätty vuonna 1926, jolloin Äänekoski Aktiebolag rakennutti sen saunaksi ja pesutuvaksi työväelleen. Äänekosken kaupungin omistukseen saunarakennus siirtyi vuonna 1994, jolloin sen toiminta alkuperäisessä merkityksessä päättyi. Kanavareitin varrella sijaitsevalle rakennukselle suunniteltiin veneilijöitä ja matkailijoita palvelevaa käyttöä, mutta käytännössä tilat säilyivät kuitenkin sauna- ja pesutupakäytössä. Lisäksi rakennuksen yläkerran tilat olivat bändien ja radioamatöörien käytössä.

Pukkimäkeä nykyisin

Pukkimäkeä etelän suunnasta vuonna 2008

Kesällä 2008 Äänekosken kaupunki laittoi saunan julkiseen myynti. Syyskuussa kaupunginhallitus päätti myydä kiinteistön tontteineen Mediapyörä Oy:lle. Yrityksen tulevana tarkoituksena oli remontoida saunan yläkertaan kokous- ja juhlatilat sekä keskikerrokseen ravintolatilat. Järven puolelle oli tarkoitus vielä rakentaa terassi. Remontti valmistunee talvella 2013. Pukkimäen ilmakuvaa vuodelta 2008 suurempana voi katsoa alla olevasta Pukkimäkeä nykyisin -linkistä.

Rantamaiseman ilme muuttui

Kuhnamon saunanrantaa on myös muokattu voimakkaasti. Vanha käytössä ollut puukiramo, laivatelakka ja makasiinirakennus on purettu. Kapearaiteinen pässinrata on myös hävinnyt ja rantamaisemaa leimanneet hiomonkivet on piilotettu vierasvenesataman aallonmurtajan sisälle. Ranta-alueelle on saunarakennuksen alapuolella ajettu täytemaata ja rantaviiva on sen johdosta siirtynyt useita metrejä järvelle päin. Alueelle on rakennettu myös veneiden veteenlaskupaikka ja mahdollista matkustajaliikennettäkin palvelemaan kykenevä laituri pienvenesatamineen. Kuhnamon rantalinjaa halkoo nykyisin valaistu kevyenliikenteenväylä, joka alkaa saunan alapuolelta ja päättyy Piilolanniemeen entiseen Forsvikin rannan tuntumaan. Yhtiön maatilalla Mannilalla on ennen varsin laajoja peltoalueita viljelyksessään. Pukkimäellä pellot olivat kahdessa osassa: pienempi alue oli lähellä Kuhnamon saunaa ja vähän suurempi sijaitsi vanhan sairaalan lähellä Ränssin talon ympärillä. Nykyisin näille alueille on rakennettu useita rivitaloja.

Lähteet

  1. Ilmavalokuva, Äänekosken kaupunki 2008