Pukkimäen asuntoalue

Äänekosken kaupungissa

Pukkimäkeläisten tapaaminen lukiolla launtaina 12.8.2023 klo 12-14. Ohjelmassa on vanhojen muisteloja, kahvia, pullaa ja makkaraa pientä korvausta vastaan. Veeti Tarvainen musisoi haitarilla. Jos sää sallii, niin päätteeksi halukkaille kävelykierros ja saunalla mehua.

Pukkimäen asuinalue sijaitsee aivan Äänekosken keskustan kupeessa. Alue oli Äänekoski Oy:n työntekijöilleen vuosina 1920-27 rakennuttama. Alueelle rakennettiin aikoinaan 20 asuinrakennusta, jotka olivat arkkitehti B. Brunilan suunnitelman ja tyyppipiirrustusten mukaan toteutettuja.

Nykyisin suuri osa alueen rakennuksista on purettu ja niiden tilalle on tullut kerros- ja rivitaloja. Osa alueen rakennuksista on kuitenkin entisöity ja ajanmukaistettu nykyajan vaatimusten mukaisiksi. Entisöidyt rakennukset ovat säilyttäneet alkuperäisasunsa, johon kuuluivat mm. koristeleikkauksin somistetut kuistit, pieniruutuiset ikkunat, päätyjen kissanpenkit ja kattoikkunat.

Pukkimäen alue käsitti lisäksi pohjoisosassaan tiiviisti rakentuneen pientalojen vuokra-asuntoalueen. Tämä Onnelanmäeksi kutsuttu alue on myös hävinnyt ja sen paikalla on kerrostalolähiö. Kaikkiaan Pukkimäen alue oli hyvin edustava ja historiallisesti merkittävä. Se kuvasi aikanaan hyvin tehtaiden 1900-luvun alkupuolen työntekijöiden asuinolosuhteita. Maisemallisesti Pukkimäki oli ja on yhä edelleenkin viehättävä kokonaisuus ympäröivine puustoineen ja viheralueineen.

Valokuvia kaivataan

Sivuston valokuva-arkistossa on lähes 1200 Pukkimäen ja Äänekosken historiaan tavalla tai toisella liittyvää valokuvaa tai piirrosta. Tekijä toivoo lisää sivuston aihealuetta koskettelevia valokuvia tai tarinoita. Kuvat voivat olla vanhoja tai hieman uudempiakin jo hävinnyttä Pukkimäkeä tai Äänekoskea kuvaavia. Kuvien tai tarinoiden aiheena voivat olla rakennukset, tapahtumat, ihmiset tai ryhmät jne. Jos kuvat ovat uudempia, niin olisi hyvä saada kuvan julkaisulupa kuvassa esiintyviltä yksittäisiltä ihmisiltä. Tarinat puolestaan voivat olla kuvauksia ihmisten elämästä, harrastuksista, ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta, arkisesta työstä jne.

Yhteystiedot löytyvät päävalikon Info-välilehden Yhteystiedot-sivulta.

Seppo Hänninen