Henkilön sotahistorian selvitys

 

Puolustusvoimien kuvakeskuksen 170 000 valokuvan tietokanta on laitettu esille nettiin osoitteessa: http://sa-kuva.fi/

Sotilaspassi

Suomen armeijan sotilaspassi

Sotilaspassi

Helpointa tutkimuksen aloittaminen on silloin, jos löytyy henkilön sotilaspassi. Tällöin saadaan suoraan selville ne joukko-osastot, joissa henkilö on sodan aikana palvellut. Ensinnäkin passista selviää mihin joukko-osastoon henkilö on saapunut liikekannallepanossa ja milloin tämä on tapahtunut. Passissa on myös merkinnät henkilön mahdollisista siirroista ja komennuksista. Usein viimeksimainitut merkinnät ovat sellaisia, että tarkemman palvelustiedon saaminen pelkästään niiden avulla ei ole mahdollista. Näitä tietoja voidaan yrittää tarkentaa käyttämällä passissa olevia taistelupaikkatietoja. Yhdistämällä nämä kaikki tiedot voidaan päästä pataljoonan ja joskus jopa komppaniankin tasollekin. Jos käytössä ei ole henkilön sotilaspassia tai sen tietoja, kannattaa etsiä käsiinsä henkilön silloisen kotipaikan sotilasmatrikkeli. Näissä teoksissa on usein merkittynä ainakin osa sotilaspassin siirroista ja komennuksista. Jos sellainen kirja on tehty, se löytyy lähes aina kirjastoista.

Esimerkki sotilaspassin merkinnöistä

Saapunut: 18.6.1941 11.Div. EK.
Siirretty: 17.8.1941 JR50 jääk.joukk., 10.12.1941 4./JR8.
Osanotto taisteluihin: Hautavaara, Suvilahti, Kurmoila, Jessoila, Alekka, Kinnasvaara, Prääsä, Matrossa, Polovina, Vilga ja Petroskoi.

Yllä olevan esimerkin henkilö on liikekannallepanossa astunut palvelukseen 11. Divisioonan esikuntakomppaniassa ilmoittautuen siellä 18.6.1941. Hänet siirrettiin 17.8.1941 JR 50:n Esikunnan (E/JR 50) jääkärijoukkueeseen, joka toimi suoraan rykmentin esikunnan alaisuudessa ja edelleen sieltä JR8:n 4. Komppaniaan 10.12.1941. Jääkärijoukkueen tehtävänä oli mm. rykmentin esikunnan suojaaminen ja sitä myös alistettiin tarpeen mukaan rykmentin pataljoonille. Mikäli sotilaspassista saatavat tiedot eivät ole riittäviä tai ne ovat puutteellisia tai ristiriitaisia, on päästävä käsiksi tutkittavan henkilön kantakorttiin.

Kantakortti

Kantakortti

Vanhan kantakortin etusivu (http://www.propatria.fi/)

Kantakortti on jokaisesta puolustusvoimissa palvelusta suorittaneesta laadittu asiakirja, joka sisältää tiedot hänen palveluksestaan puolustusvoimissa aina kutsuntoihin osallistumisesta joko kotiuttamiseen, kaatumiseen tai eläkkeelle jäämiseen saakka. Kantakorttiin on merkitty yksityiskohtaisia tietoja siinä mainitun henkilön palveluspaikasta ja -ajasta, hänen palkitsemisistaan ja rangaistuksistaan, ylennyksistä ja mahdollisista sodan ajan taistelupaikoista. Kantakortin merkintöjen tulkitseminen on tärkeää ja niiden sisältämien tietojen perusteella on mahdollista löytää tarvittavat sotapäiväkirjat.

Kantakortin etusivun mallikuvaa voi katsoa tästä ja takasivun mallikuvaa tästä.

Kantakortin tilaaminen

Periaatteessa jokaisen valvonnasta poistuneen henkilön kantakortti on mahdollista saada tutkittavaksi. Lainsäädäntö vaikuttaa siihen, missä laajuudessa tietoja korteista annetaan, mutta palvelustiedot ovat aina julkisia. Kokonaisuudessaan kantakortti on julkinen, kun kohdehenkilön kuolemasta on kulunut 50 vuotta. Kantakortti tilataan puolustushallinnon henkilöasiakirjojen tilauslomakkeella. Koska Arkistolaitos tarvitsee lomakkeesta allekirjoitetun kappaleen, tulee se täyttämisen jälkeen lähettää postitse siinä näkyvään osoitteeseen. Tarvittaessa lomakkeita voi myös tilata paperimuodossa joko sähköpostin (arkisto@narc.fi) tai puhelimen (09-2285 21) avulla. Mikäli kohdehenkilön kuolemasta on kulunut vähintään 50 vuotta, voi kantakortin tilata tutkittavaksi tutkijasaliin tai valokopioina kotiin pelkällä sähköpostiviestillä.

Tilauslomakkeen täyttämisen yhteydessä valitaan, tilataanko kantakorteista postitse toimitettavat paperikopiot vai saavutaanko tutkimaan alkuperäisiä kortteja Kansallisarkiston tutkijasaliin. Asiakirjojen käyttö tutkijasalissa on maksutonta, mutta kopioita postitse toimitettaessa niistä peritään arkistolaitoksen hinnaston mukainen maksu. Tilausten käsittelyaika vaihtelee toimitustavasta riippuen alle viikosta kahteen kuukauteen.

Kantakortin voi tilata tästä ja tarvittaessa tästä löytää ohjeita kantakortin tulkintaan.

Sukututkimus Sota-arkistoon

Jos jostakin syystä ei halua itse tehdä tarvittavaa tutkimustyötä, voi tiedot ostaa valmiiksi haettuna palveluna. Esimerkkinä tälläiseen palveluun erikoistuneesta yrityksestä on Sukututkimus Propatria, joka on erikoistunut Sota-arkiston lähteiden tutkimiseen. Heidän toimitusaikansa on noin pari kuukautta.