Nousiainen, Riekko ja Pikku-Riekko

Taisteluosastot 8.-15.7.1941

 

Puolustusvoimien kuvakeskuksen 170 000 valokuvan tietokanta on laitettu esille nettiin osoitteessa: http://sa-kuva.fi/

Tiesulku Kiekuan kylän liepeillä

Korpiselkä-Riekkola-Lehtomäki maantie

Osasto Riekko

Kenraalimajuri Talvela perusti 5.7. Taisteluosasto Riekon. Tähän määriteltiin kuuluvaksi evl Nahin komennossa JR50, Kevytosastot 4 ja 10. Tämän osaston tehtäväksi määriteltiin katkaista kokonaan Korpiselästä etelään Riekkolan kautta Lehtomäen risteykseen johtava maantie. Näin saataisiin katkaistua vihollisvoimien ainoa perääntymistie Korpiselän kylästä Jänisjärven suuntaan. Alueen maasto oli runsaiden suoalueiden ja lukuisten jokien vuoksi hyvin vaikeakulkuista ja ajateltiin niin, että suurehkojen vihollisjoukkojen liikkuminen Korpiselän-Riekkolan välillä oli mahdollista ainoastaan Korpiselkä-Riekkola tien kautta.

Osasto Nousiainen

Rykmentissä perustettiin 8.7. myös sissiosasto, jonka päälliköksi nimitettiin luutnantti Nousiainen JR50:n esikunnasta. Tämän sissiosaston rungon muodosti jääkärijoukkue lisättynä vielä pioneeriryhmällä ja sen tehtäväksi määriteltiin edetä linjojen läpi Korpiselän ja Riekkolan väliseen maastoon, jonne sen piti maastoutua paljastamatta sijaintiaan viholliselle. Sissiosaston tehtävänä oli yleishyökkäyksen alkaessa katkaista Korpiselästä etelään Riekkolan kautta Lehtomäen risteykseen johtava maantie perääntyviltä vihollisvoimilta. Edettyään tavoitealueelleen Osasto Nousiainen ilmoitti, että tie Korpiselästä Riekkolaan oli niin huonokuntoinen, että sitä ei voinut ajoneuvolla kulkea. Näin ollen suurien vihollisosastojen liikkuminen tiellä katsottiin mahdottomaksi ja kenraalimajuri Talvela hajotti aiemmin muodostetun osasto Riekon.

Osasto Pikku-Riekko etenee

Osasto Pikku-Riekko Korpiselän-Lehtomäen tiellä

Osasto Pikku-Riekko

Tämän jälkeen Talvela perusti uuden osaston Pikku-Riekko. Sille annettiin tehtäväksi edetä Riekkolan tietä Lehtomäen suuntaan. Uuteen perustettuun osastoon kuuluivat JR50 I Komppania, yksi konekiväärijoukkue, yksi kevytheitinjoukkue sekä panssarintorjuntaryhmä. Osaston johtajaksi määrättiin I Komppanian päällikkö kapteeni Manninen. Osaston tehtävänä oli edetä Korpiselän valtauksen jälkeen Korpiselkä-Riekkola-Soanlahti tietä säilyttäen samalla yhteys armeijakunnan esikuntaan ja Osasto Nousiaiseen.

Osasto lähti matkaan 11.7. klo 13.15 etenemällä Korpiselän kirkonkylän suuntaan. Noin klo 14.30 osasto siirtyi asemissa olevan JR44:n asemien läpi ja Kapteeni Manninen lähetti kärkeen ja sivustoille voimakkaat partiot. Edessä olevalla Osasto Nousiaiselle ilmoitettiin myös lähestyvästä osastosta.

Pian tämän jälkeen varmistuksena toimivat partiot joutuivat tulitaisteluihin yksittäisten vihollisten tai muutaman hengen ryhmien kanssa. Nämä karkotettiin eteenpäin tai tuhottiin tulella. Myös tien suunnassa etelässä edenneet kärkiosat joutuivat laukaustenvaihtoon pakenevien neuvostojoukkojen jälkivarmistusten kanssa. Tien heikosta kunnosta johtuen vihollinen joutui jättämään jälkeensä sotamateriaalia. Osasto Riekko jatkoi etenemistä. Sitä hidasti kuitenkin Osasto Nousiaisen tielle asettamien miinojen purkaminen. Osasto saapui Riekkolan maastoon klo 24 ja kapteeni Manninen lähetti kaksi partiota, toisen Soanjärven ja toisen Kivivaaran suuntaan. Aamulla 12.7. Osasto Nousiaisesta lähetetty partio sai yhteyden Osasto Pikku-Riekkoon. Nousiaisen partio oli käynyt taistelua Korpiselkä-Soanlahti tiellä liikkunutta vihollista vastaan aiheuttaen sille tuntuvia tappioita. Patruunoiden loputtua sen oli pitänyt vetäytyä tieltä sivummalle. Armeijakunta alisti Osasto Nousiaisen Osasto Pikku-Riekolle.

Alistus Kevyt Osasto 10:lle

Soanjärven suuntaan lähetetty partio yhteyden Kevyt Osasto 10, jolle annettiin ilmoitus Osasto Pikku-Riekon saapumisesta. Tieura Riekkolasta Soanjärvelle oli ajoneuvoille kulkukelvoton noin 5 km matkalla. Armeijakunnan esikunta määräsi näin vahvennetun osasto Pikku-Riekon etenemään välittömästi Soanjärven suuntaan samalla tietä kunnostaen. Osasto Pikku-Riekko sai yhteyden Kevyt Osasto 10 yöllä 12.-13.7 ja se alistettiin sille. 13.7. Kevyt Osasto 10 komentaja kapteeni Väänänen antoi Osasto Pikku-Riekolle käskyn hyökätä Prolanvaaraan. Väänäsen omat miehet ja Osasto Nousiainen seurasivat ensin perässä ja hyökkäsivät sitten Prolanvaaraan idästä päin. Osasto Pikku-Riekko saapui raskaan matkan päätteeksi runsaan kilometrin päähän Prolanvaarasta ja yritti saada yhteyden kapteeni Väänäseen ja Kevyt Osasto 10 siinä kuitenkaan onnistumatta. Kapteeni Manninen määräsi joukkonsa kuitenkin eteenpäin. Tällöin siihen kohdistui vihollisen voimakas raskaiden aseiden keskitys ja kiivas konekiväärituli. Kapteeni Manninen sai tällöin tiedon, että sekä Kevyt Osasto 10 että Osasto Nousiainen olivat kääntyneet takaisin noin kolmen kilometrin etenemisen jälkeen ja kapteeni Väänänen määräsi osasto Pikku-Riekon vetäytymään myös välittömästi kohti Soanjärveä.

Seuraavana päivänä Osasto Pikku-Riekko purki loputkin maantiellä olleet murrokset ja Osasto Nousiaiselle alistetut pioneerit kunnostivat kolme vaurioitunutta siltaa. Alistukset Kevyt Osasto 10 päättyi ja Osastot Pikku-Riekko ja Nousiainen palasivat JR50 yhteyteen.

Osastojen toiminnan kautta armeijakunnan esikunta sai paljon hyödyllistä tietoa alueen tiestöstä ja sen kulkukelpoisuudesta.

Hyökkäyskäskyt

Alla olevien linkkien kautta pääsee suoraan JR50:lle tai sen pataljoonille annettuihin hyökkäyskäskyihin Kansallisarkiston VAKKA-arkistotietokannassa. Hakunopeus tietokantaan saattaa palvelimen kuormitusasteesta johtuen vaihdella jonkin verran.

Sotapäiväkirjasivut

Alla olevien linkkien kautta pääsee suoraan sivun ajankohtaa vastaaville JR50:n pataljoonien sotapäiväkirjasivuille Kansallisarkistossa. Hakunopeus Arkistolaitoksen VAKKA-arkistotietokantaan saattaa palvelimen kuormitusasteesta johtuen vaihdella jonkin verran.

Lähteet:

  • Vornan taistelutaivat Jalkaväkirykmentti 50 1941-1944, Kimmo Sorko 2007, ISBN 978-952-92-3069-3, sivut 34-36
  • Keiteleen rannoilta kolmeen sotaan, Ääneseudun veteraanimatrikkeli, ISBN 958-91-5294-9
  • http://www.afanas.ru/maps/kar-ind.html, Карта Карелии (Karjalan kartta)