Det 50:e infanteriregementets historia

Översatt av Johan Tammela

 

Det finns rikligt med bra litteratur om Finlands armés 50:e infanteriregemente under finska fortsättningskriget. Nuförtiden, när Internet är den viktigaste informationskällan, finns det ändå ganska lite information om detta regemente på nätet, och därför ville jag delta i fixandet av den här bristen. På den här webbplatsen om militärhistoria är det inte meningen att detaljerat gå igenom militärhistorian för Finlands armés 50:e infanteriregemente, utan meningen är att ge läsaren en allmän beskrivning av den. Om du vill veta mera, lönar det sig att kolla verken som nämns i källförteckningarna.

Jag vill också tacka alla dem som har hjälpt mig att skapa den här webbplatsen genom att ge mig material.

Jag har gjort den här webbplatsen eftersom jag är intresserad av militärhistoria. Samtidigt vill jag dock minnas min far Uuno Hänninen som tillbringade en del av sina krigsresor med det 50:e infanteriregementet i Vita Karelen.

Den här webbplatsen är inte gjord därför att jag skulle beundra krig. Den är gjord därför att jag önskar att vi aldrig skulle uppleva krig igen!

I Äänekoski, den 1 november 2011

Seppo Hänninen