Sotapäiväkirja

Kuvaus yksikön toiminnasta tiettynä aikana

 

Puolustusvoimien kuvakeskuksen 170 000 valokuvan tietokanta on laitettu esille nettiin osoitteessa: http://sa-kuva.fi/

Sotapäiväkirja

Sotapäiväkirja

Mikä on sotapäiväkirja

Sotapäiväkirja on päiväkirjamuotoon laadittu esitys tietyn yksikön toiminnasta tiettynä aikana. Sen avulla on mahdollisuus saada perustiedot siitä, missä alueella ja milloin joukko liikkui ja mihin sotatoimiin se osallistui. Myös rintaman takana suoritettu palvelus on yleensä kuvattu päiväkirjassa. Sotapäiväkirjoja pidettiin nimensä mukaisesti sodan aikana, joten joitakin välirauhan ajan päiväkirjoja lukuun ottamatta ei niitä ole muulta ajalta saatavissa.

Sotapäiväkirjoja koskevan jatkosodan aikaisen ohjeistuksen mukaan sotapäiväkirjan pitäjäksi tuli määrätä upseeri, jolla on siihen hyvät edellytykset ja kaikissa oloissa mahdollisuudet. Velvollisuus sotapäiväkirjan pitämiseen koski kaikkia puolustusvoimien esikuntia ja yksiköitä yksittäisiä komppanioita ja erillisiä joukkueita myöten.

Mitä tietoja sotapäiväkirjassa on

Tyypillinen sotapäiväkirja sisältää päivittäin laaditun kertomuksen sen kirjoittaneen yksikön toiminnasta. Usein kertomukset on varustettu myös kellonajoilla. Päiväkirjojen mukaan on toisinaan liitetty esimerkiksi taistelukertomuksia, saatuja ja annettuja käskyjä sekä erilaisia karttoja ja piirroksia. Sotapäiväkirjoissa esiintyy vaihtelevassa määrin yksittäisten henkilöiden nimiä ja tietoja heidän toiminnastaan. Valtaosaa joukko-osastoissa palvelleista henkilöistä ei niissä mainita. Upseerit tulevat usein korostetusti esiin miehistöä koskevien mainintojen ollessa aliedustettuina. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että poikkeukselliset teot – positiiviset ja negatiiviset – ja esimiesasema lisäsivät yksittäisen henkilön mahdollisuuksia tulla mainituksi sotapäiväkirjan sivuilla.

Päiväkirjojen sisällöllinen laatu vaihtelee suuresti riippuen kirjoittajasta ja joukon toimintaympäristöstä. Ymmärrettävästi kirjaa ehdittiin kirjoittaa eniten silloin kun aikaa oli runsaimmin käytettävissä. Tästä syystä esimerkiksi jatkosodan asemasotavaiheen tapahtumista on eri päiväkirjoissa olemassa laajoja ja yksityiskohtaisia kuvauksia, kun taas vaikkapa kesän 1944 vetäytymistaisteluiden aikaiset merkinnät ovat yleensä niukempia.

Lähteet:

  • http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Sotap%C3%A4iv%C3%A4kirjat