Polovinan taistelu

24.9.1941

 

Puolustusvoimien kuvakeskuksen 170 000 valokuvan tietokanta on laitettu esille nettiin osoitteessa: http://sa-kuva.fi/

polovina

Polovinan taistelu 24.9.1941

Rykmentin hyökkäys suuntana Petroskoi jatkui. I ja II Pataljoona lähtivät kärkinä hyökkäykseen kohti itää ja Polovinaa 23.9.1941 aamulla klo 5.00. Muutaman kilometrin edettyään majuri Lieskan I Pataljoona saapui maastossa olevaan parakkikylään ja juuttui siellä olevan vihollisen kanssa taisteluun. Vihollisjoukot joutuivat perääntymään itään etenevän pataljoonan tieltä kuitenkin koko ajan sitkeää vastarintaa tehden. Vihollisen takaa-ajossa raskaiden aseiden tukea ei ollut käytettävissä johtuen käytössä olevien karttojen epätarkkuudesta. Tämän lisäksi etenemiseen käytetty tie oli niin huonossa kunnossa, että raskasta kalustoa ei olisi ollut mahdollista kuljettaa sitä pitkin. Majuri Aho lähettikin pian pioneerikomppanian kunnostamaan tietä helpommin kuljettavaksi. Etenevät I Pataljoonan joukot kohtasivat edetessään yhä vain kiivaammaksi käyvää vastarintaa. Pataljoonan ollessa Polovinasta noin 2 km etelään majuri Lieska määräsi miehensä lepoon raskaan ja kuluttavan vaiheen jälkeen. Kapteeni Saarelaisen III Pataljoona seurasi I Pataljoonan joukkoja noin 1 km päässä hieman pohjoisempana. Senkin etenemistä vaikeutti vihollisjoukkojen koveneva vastarinta. Ilta alkoi jo pimetä, jolloin rykmentinkomentaja Aho määräsi hyökkäyksen pysähtymään. Yön aikana varsinkin I Pataljoona joutui ottamaan yhteen liikuskelevien vihollisosastojen kanssa, joten miesten lepo jäi perin vähäiseksi.

Hyökkäysasemien valtaaminen

II Pataljoonan hyökkäys Matrossa-Polovina maantielle alkoi iltapäivällä. Edettyään muutaman kilometrin alkoi illan pimeneminen haitata Väänäsenkin pataljoonan etenemistä, joten pataljoonan komentaja pysäytti joukkojensa hyökkäyksen. Lähellä kulkevan tielinjan vuoksi ei leirialueelle voitu sytyttää nuotioita lämmittämään eikä joukoilla ollut mukanaan telttavarustuksiaan. Yö kosteassa maastossa ilman suojaa ja lämpöä oli rasittava eivätkä joukot pystyneet lepäämään kunnolla edellisen päivän rasituksista. Iltapäivän aikana 23.9. pioneerit saivat raivattua tielinjan Prääsästä Matrossaan puhtaaksi, jolloin huolto voitiin hoitaa ajoneuvoilla Matrossaan saakka. Tämä helpotti paljon mm haavoittuneiden siirtoa taaksepäin. Samoin raivattua maantietä pitkin voitiin täydentää joukkojen a-tarvikkeet. Myös rykmentin hyökkäystä tukemaan saatiin ajettua omaa tykistöä parempiin asemiin.

Hyökkäys kohti Polovinaa

Suojujoki

Suojujokea lähellä Polovinaa nykyisin

Hyökkäyksessä jatkamisajankohdaksi majuri Aho määräsi 24.9.1941 aamun. II Pataljoonan tehtäväksi määrättiin vihollisvoimien sitominen maantien suunnassa ja sen etenemisen alkamisajaksi määrättiin klo 6 aamulla. I ja III Pataljoona käskettiin alkamaan hyökkäyksensä klo 8 aamulla. Eversti Heiskanen päätti yöllä vahvistaa eteneviä joukkoja ja alisti JR8:n I pataljoonan majuri Ahon käyttöön. Maantien suunnassa eteneville joukoille tarvittiin yhteinen johto, joten majuri Aho muodosti kapteeni Lehtisaaren komentoon Taisteluosasto Lehtisaaren. Tämä osasto muodostettiin JR8:n I Pataljoonasta sekä 32.Rajakomppaniasta ja osasto koostui siten 4 jalkaväkikomppaniasta. Tehtävänä osastolla oli edetä Suojujoen ja nimettömän suolammen välisellä alueella.

Hyökkäyksen käynnistyttyä II Pataljoona pääsi etenemään lähelle maantietä vihollisen huomaamatta. Vastassa olleet viholliset tuhottiin ja joukot pääsivät murtautumaan maantielle. Tämän jälkeen hyökkäävät joukot jakaantuivat kahtia ja osa lähti etenemään itään ja osa länteen tietä pitkin. Tämän seurauksena TstOs. Lehtisaaren ja II Pataljoonan välissä olevat vihollisvoimat jäivät mottiin ja huolimatta sitkeästä puolustautumisesta vihollisjoukkojen vastarinta murtui klo 12.15. Pioneerit purkivat vihollisen maantielle ja sen läheisyyteen asettamat sulutteet ja tielinja saatiin auki.

Polovinan valtaus

Polovinan kylää

Polovinan kylää 24.9.1941

III Pataljoonan joukot valtasivat tämän jälkeen Polovinan kiivalla iskulla klo 14.45 ja avuksi määrättyjen II Pataljoonan joukkojen apua ei tarvittu kylän valtauksessa. Pakenevat neuvostojoukot sytyttivät kylän tuleen ennen poistumistaan itää kohti. TstOs. Lehtisaaren joukot määrättiin jäämään paikalleen lähelle purolinjaa varmistamaan. Lieskan joukot olivat juuttuneet taisteluihin vihollisen kanssa Polovinan eteläpuolisessa rankkaan suo- ja korpimaastossa. Kapteeni Saarelaisen joukot jatkoivat Polovinasta maantietä pitkin kohti itää ja kohdattuaan seuraavan vihollisjoukkojen puolustuslinjan pataljoonan komentaja määräsi joukkonsa asettumaan puolustukseen suuntana itä. Iltapäivällä TstOs. Lehtisaari lakkautettiin ja JR8:n I Pataljoonan alistus majuri Aholle päättyi.

Vastassa olleet neuvostojoukot

Prääsänjärven itä- ja pohjoispuolella puolella taistelleet neuvostojoukot kokivat suuria tappioita. Esimerkiksi JR1070:n yksi pataljoona tuhoutui taisteluissa kokonaan ja loput kaksi lyötiin pahoin hajalle Djumenuskissa ja Matrossassa. Tämän rykmentin lisäksi JR50:tä vastassa taisteli osia JR9:stä ja JR24:stä.

Säämäjärvi-Prääsä-Matrossa-Polovina-Petroskoi alueen kartta

Alla kartta Säämäjärvi-Prääsä-Matrossa-Polovina-Petroskoi alueesta. Karttakuvan koko on 5,1Mb, joten sen lataaminen saattaa hitaammalla nettiyhteydellä kestää hieman. (Lähde:joni.paananen@luukku.com, Viitasaari). Kartan resoluutiota voi säätää selaimen CTRL ja +/- näppäinyhdistelmällä.

Polovina
Säämäjärven itäpuoli

JR50:n tappiot 23.-24.9.1941 [1]:

JR50 upseerit aliupseerit miehistö yhteensä
kaatuneet 1 1 7 9
haavoittuneet 1 0 14 15

Sotasaalista ei taistelun jälkeen luetteloitu.

Sotapäiväkirjasivut

Alla olevien linkkien kautta pääsee suoraan sivun ajankohtaa vastaaville JR50:n pataljoonien sotapäiväkirjasivuille Kansallisarkistossa. Hakunopeus Arkistolaitoksen VAKKA-arkistotietokantaan saattaa palvelimen kuormitusasteesta johtuen vaihdella jonkin verran.

Lähteet:

  • Vornan taistelutaivat Jalkaväkirykmentti 50 1941-1944, Kimmo Sorko 2007, ISBN 978-952-92-3069-3, sivut 102-106
  • Kolmen rintaman rykmentti JR50 1941-1944, Kimmo Sorko 1988, ISBN 951-99965-5-9, sivut 124-129
  • Keiteleen rannoilta kolmeen sotaan, Ääneseudun veteraanimatrikkeli, ISBN 958-91-5294-9
  • Viisi sodan vuotta -Suomi II Maailmansodan myrskyissa, Korhonen Arvi, WSOY 1959

Viitteet:

  • [1] Kolmen rintaman rykmentti JR50 1941-1944, Kimmo Sorko 1988, ISBN 951-99965-5-9, sivut 126 ja 129