Korsan ja Kosin risteyksen valtaus

26.8.1941

 

Puolustusvoimien kuvakeskuksen 170 000 valokuvan tietokanta on laitettu esille nettiin osoitteessa: http://sa-kuva.fi/

Taistelut Jessoilan tasolle

Kosin tärkeän tienristeyksen sekä Korsan kylän taistelut Jessoilan lähellä

Heiskasen joukot jatkoivat hyökkäystä Jessoilasta itään ja etelään 26.8.1941. Siinä pataljoonat oli ryhmitetty siten, että I Pataljoona jatkoi oikealla ja sen tehtävänä oli vallata hieman Jessoilasta etelään sijaitseva Korsan kylä. II Pataljoonan tehtävänä oli strategisesti tärkeän Kosin tienristeyksen valtaaminen ja III Pataljoona oli aluksi rykmentin reservissä.

I Pataljoonan hyökkäys

I Pataljoona lähetti aamulla 6.00 kaksi partiota tiedustelemaan etumaastoa. Ensimmäinen partio palasi klo 9.30 ja ilmoitti, että tiedustelemansa maasto oli vapaa vihollisista. Klo 11.50 palasi toinen partio tuoden mukanaan 13 vankia. Klo 14 pataljoona siirtyi Korsan valmiusasemiin: 1K vasemmalla suunta Korsa, 2K oikealla suunta maantie ja 3K seurasi takana. Hyökkäys alkoi klo 16.00. Majuri Lieskan I Pataljoona eteni hyökkäyksen alussa ripeää vauhtia kohti Korsan kylää.

Korsan kylää

Korsan kylämaisemaa halkova tie nykyisin

Hyökkäyksessä I Pataljoona kohtasi vihollisjoukot, jotka olivat rakentaneet itselleen hyvin varustetun puolustuslinjan. Suurten tappioiden pelossa suoraa hyökkäystä linjoja vastaan ei haluttu tehdä, joten tykistön annettiin aluksi pehmentää vihollisjoukkojen puolustusta. Tämän jälkeen 1. komppania hyökkäsi kohti Korsaa ja valtasi sen kovien taisteluiden jälkeen klo 19.10. Samalla osa vihollisjoukoista motitettiin. 1. Komppania yöpyi kylässä ja sen lähistollä. 2. Komppania sai edetessään vastaansa vihollisen suorasuuntaustulta ja vetääntyi hieman taaksepäin, jonne yöpyi. Pimeys esti tuolloin enemmät toimenpiteet. 3. Komppania eteni suunnallaan saavuttaen maantien, jonka varmisti.

II Pataljoonan hyökkäys

Tie Korsan kylään

Joukkoja Korsan taistelujen jälkeen

Pataljoonan lohkolla vihollinen aloitti tykistökeskityksen 26.8. klo 7.20, johonka vastasi oma raskas Krh. Samaan aikaan vihollinen vastasi omien joukkojen tuleen suorasuuntauksella mahdollisesti vaunusta. 5. komppanian päälliköltä saatiin ilmoitus klo 10.15, että vihollisen panssarijuna oli ajanut kyläaukeaman itäreunaan. Junaa ammuttiin tykeillä ja pst-aseilla, jonka jälkeen se ajoi pois. Klo 11 kapteeni Väänänen sai komentajalta käskyn jatkaa hyökkäystä tienhaaran maastoon ja siitä 2 km itään. Pataljoonan edetessä kohti tavoitettaan, se kohtasi sisukkaasti taistelevia vihollisjoukkoja hyvin varustetuissa asemissaan. Näillä oli apunaan sekä panssarivaunuja että tykistöä. Kiivaista yrityksestä huolimatta II Pataljoonan joukot onnistuivat etenemään lohkollaan kahden tunnin taistelujen aikana vain noin 800 metriä.

Kapteeni Väänänen kertoi hyökkäyksen kulusta seuraavaa:

"Eteenpäin oli päästävä ja tavoitteet oli saavutettava. Mutta kun ei niin ei! Tykistö ja heittimet koettivat avustaa, mutta kranaatteja oli lähes mahdotonta saada osumaan noin kapealle harjanteelle. Vähäinenkin poikkeama sai ne putoamaan vaarattoman alas joko vihollislinjan eteen tai taakse. Tuli oli täysin tehotonta. Oma jalkaväki, meidän II Pataljoonamme muiden mukana, makasi siinä avoimella paikalla vain joitakin pensaita ja pieniä puita suojanaan. Kiväärituli oli yhtä vähän vaikuttavaa kuin tykistökin".[1]

II Pataljoonan joukkojen saavuttaessa Kosin tienristeyksen tason alue miinoitettiin. Joukot joutuivat kuitenkin tämän jälkeen perääntymään parempien asemien saavuttamiseksi. Majuri Aho, joka oli ollut koko päivän seuraamassa taistelujen kulkua II Pataljoonan esikunnan mukana, antoi klo 21 joukoilleen käskyn kaivautua maahan koko kaistalla. Päivän taistelujen lopputulos oli se, että I Pataljoona oli saavuttanut tavoitteensa, mutta II Pataljoona ei kiivaista taisteluista huolimatta pystynyt saavuttamaan tavoitteeksi asetettua Kosin risteyksen tasoa. Klo 21.40 rykmentin komentaja ilmoitti, että hyökkäystä jatketaan aamulla klo 8.00 III Pataljoonan voimin.

JR50:n tappiot 26.8.1941 [2]:

JR50 upseerit aliupseerit miehistö yhteensä
kaatuneet 0 0 8 8
haavoittuneet 1 5 25 31
Vihollisjoukot yhteensä
kaatuneet n.400
vankeja 68

Sotasaalis 2 panssarivaunua sekä kiväärejä.

Sotapäiväkirjasivut

Alla olevien linkkien kautta pääsee suoraan sivun ajankohtaa vastaaville JR50:n pataljoonien sotapäiväkirjasivuille Kansallisarkistossa. Hakunopeus Arkistolaitoksen VAKKA-arkistotietokantaan saattaa palvelimen kuormitusasteesta johtuen vaihdella jonkin verran.

Lähteet:

  • Kolmen rintaman rykmentti JR50 1941-1944, Kimmo Sorko 1988, ISBN 951-99965-5-9, sivut 84-85
  • Keiteleen rannoilta kolmeen sotaan, Ääneseudun veteraanimatrikkeli, ISBN 958-91-5294-9
  • SPK 12569, I Pataljoona sivu 16,
  • SPK 12584, II Pataljoona sivu 6,7 ja 8

Viitteet:

  • [1] Kolmen rintaman rykmentti JR50 1941-1944, Kimmo Sorko 1988, ISBN 951-99965-5-9, sivu 85
  • [2] Kolmen rintaman rykmentti JR50 1941-1944, Kimmo Sorko 1988, ISBN 951-99965-5-9, sivu 85