Eteneminen Alekan suuntaan

27.8.1941

 

Puolustusvoimien kuvakeskuksen 170 000 valokuvan tietokanta on laitettu esille nettiin osoitteessa: http://sa-kuva.fi/

Eteneminen Alekan suuntaan

JR50:n hyökkäyksen jatkuminen 27.8.1941 kohti Alekaa

Hyökkäystä edeltävänä päivänä III Pataljoonan komentaja kapteeni Saarelainen piti puhuttelun yksiköiden päälliköille. Sen mukaan yksiköissä on järjestettävä nopeasti uusi organisaatio ja vaativille paikoille on laitettava pystyvimmät miehet. Lisäksi komppanioiden puitteissa ryhmät on saatava mahdollisimman tasaisiksi ja joukkueissa, joissa on hyvin paljon nostomiehiä pitää tasoittaa muiden joukkueiden kesken 3 joukkueen puitteissa. 4. joukkue sulautetaan muihin joukkueisiin. Lisäksi hän määräsi, että nuoret, terveet miehet on laitettava rintamatehtäviin ja vanhat huoltoportaisiin.[1]

Aamu 27.8.1941 valkeni kirkkaana ja tuuli puhalsi Säämäjärveltä päin.[2] Sää aiheutti joukoissa huolta vihollisen lentotoiminnasta, koska omilla voimilla ei ollut käytössään IT-aseita. JR50:n hyökkäyksen oli tarkoitus jatkua Korsasta eteenpäin siten, että majuri Lieskan I Pataljoona eteni harjanteen suunnassa kohti Alekkaa samalla vihollisvoimia vyöryttäen. Kapteeni Saarelaisen III Pataljoona hyökkäsi tien suunnassa niinikään kohti Alekkaa ja II Pataljoona määrättiin rykmentin reserviksi.

I Pataljoonan hyökkäys

Joukkoja Korsan kylän lähellä

Joukkoja Korsan kylän liepeillä elokuussa 1941

I Pataljoona aloitti etenemisensä aamulla klo 6.00 2. Komppanian ollessa kärjessä ja klo 10.00 saatiin yhteys JR8:n joukkoihin. Taistelujen aikana I Pataljoonan joukot saivat kiinni 50 vankia. Hyökkäyksen aikana vihollisen lentokoneet tekivät useita matalahyökkäyksiä saamatta kuitenkaan aikaan vahinkoa. Korsan kylän valtauksen tappiot pataljoonassa olivat 6 kaatunutta ja 12 haavoittunutta, joiden joukossa oli luuntantti Koskimies.[3]

III Pataljoonan hyökkäys

Edellisenä päivänä II Pataljoona oli turhaan yrittänyt läpäistä vihollisen varustuksia Kosin tienristeyksen alueella. Rykmentin komentajan määräyksestä nyt oli III Pataljoonan vuoro yrittää. Joukkojen eteneminen alkoi aamulla klo 6.00 Jessoilan kylästä. Klo 7.30 alkoi viiden patteriston tykistökeskitys Kosin tienhaaran alueelle. Klo 8.00 kapteeni Saarelaisen III Pataljoona aloitti hyökkäyksen kohti edessä olevia harjanteita. Majuri Aho lähetti klo 6.00 Alekan niemeen 7. komppaniasta yhden joukkueen syöksyveneillä tehtävänä katkaista rautatie ja miinoittaa ja varmistaa tien suunta. Joukkueelle määrättiin käyttöön 6 syöksyvenettä. Klo 10.06 7. Komppanian lähetti toi pataljoonaan tiedon, että osa komppaniasta on Säämäjärven rannalla ja että vihollisella on tarkka-ampujia pienellä kukkulalla lähellä järven rantaa. Nämä saavat aikaan haavoittumisia tien kolmiomaaston läheisyydessä. Majuri Aho meni itse etulinjaan ja järjesti komppanian vahvuisella osastolla iskun, jolla vihollisen voimat tuhottiin. Vihollinen yritti myös ilma-asetta käyttäen pysäyttää pataljoonan etenemisen siinä kuitenkaan onnistumatta.

III Pataljoonan hyökkäys alkoi edistyä nyt nopeasti. Klo 11.02 8.Komppania saavutti harjanteet ja pataljoona jatkoi harjanteen suunnassa kohti Kosia, jonka se saavutti noin klo 12. III Pataljoona jatkoi vielä noin 2km Alekan suuntaan kohtaamatta lainkaan vastarintaa. Sitten se joutui pysähtymään yhden panssarin takia, joka ampui kaikilla aseillaan kiivaasti. Majuri Aho antoi määräyksen tuhota panssari millä tahansa tavalla. Klo 13.05 linjaan saatiin pst-tykki, jonka panssari ampui pirstaleiksi. Klo 17 rykmentinkomentaja pysäytti hyökkäyksen. Kaiken kaikkiaan tilanne lohkolla oli hyvin sekava ja kapteeni Saarelainen kertoo siitä seuraavaa:

"Puolisen tuntia mainittujen järjestelyjen jälkeen havaitsivat rakennetun miinakentän varmistuksessa toimivat miehet sotilaita täynnä olevan vihollisen kuorma-auton ajavan sulutteen läpi, kääntyvän sen jälkeen nopeasti ja palaavan hurjaa vauhtia tarkoin entisiä jälkiään seuraten omalle puolelleen. Tilanne näytti olevan epäselvä niin omille kuin vihollisillekin. Varmistajat saivat kuulla kunniansa! Se ei kuitenkaan enää asiaa korjannut ja lihava saalis oli päässyt karkuun.[4]

Päivän päättyessä tilanne linjoilla oli seuraava: I Pataljoona oli leiriintynyt Kosin tiekolmion ja Korsan kylän väliseen maastoon. II Pataljoonan ollessa Kosin tienhaaran itäpuolisessa maastossa ja III Pataljoona oli asettunut puolustukseen 1.5 km Alekan kylästä. Taistelutoimintaan 27.8.1941 olivat ottaneet osaa I ja III Pataljoona II Pataljoonan ollessa koko päivän reservissä. Vihollisella oli varustettuna hyvin vahvat asemat sekä I että III Pataljoonan lohkoilla ja niitä puolustettiin kiivaasti. Lisäksi vastustajalla oli käytössään panssareita, jotka vaikeuttivat omien joukkojen etenemistä, johtuen panssarintorjunta-aseiden puutteesta.

JR50:n tappiot 27.8.1941 [5]:

JR50 upseerit aliupseerit miehistö yhteensä
kaatuneet 2 3 3 8
haavoittuneet 3 6 21 30
Vihollisjoukot yhteensä
kaatuneet n.400
vankeja 50

Sotasaalis: 4 konekivääriä, 2 pikakivääriä, rautatievaunu, tykinhylsyjä, 53 laatikkoa srapnellejä, krh:n kranaatteja, polttoainetta, räjähteitä, satoja kiväärejä, tuhansia patruunoita ym.

Sotapäiväkirjasivut

Alla olevien linkkien kautta pääsee suoraan sivun ajankohtaa vastaaville JR50:n pataljoonien sotapäiväkirjasivuille Kansallisarkistossa. Hakunopeus Arkistolaitoksen VAKKA-arkistotietokantaan saattaa palvelimen kuormitusasteesta johtuen vaihdella jonkin verran.

Lähteet:

  • Kolmen rintaman rykmentti JR50 1941-1944, Kimmo Sorko 1988, ISBN 951-99965-5-9, sivut 86-89
  • Keiteleen rannoilta kolmeen sotaan, Ääneseudun veteraanimatrikkeli, ISBN 958-91-5294-9

Viitteet:

  • [1] SPK 12599, III Pataljoona sivu 1
  • [2] Keiteleen rannoilta kolmeen sotaan/Äänekosken veteraanimatrikkeli 1939-45, ISBN 952-91-5294-9, sivu 60
  • [3] SPK 12569, I Pataljoona sivut 16 ja 17
  • [4] Kolmen rintaman rykmentti JR50 1941-1944, Kimmo Sorko 1988, ISBN 951-99965-5-9, sivu 87
  • [5] Kolmen rintaman rykmentti JR50 1941-1944, Kimmo Sorko 1988, ISBN 951-99965-5-9, sivu 89